IMG_5258  

如果色彩有能量

我的紅色代表快樂與熱情

我的粉紅色代表幸福與滿足

我的白色代表純潔與平靜

幸福召集人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()